GARANTIE

 

Als uw machine binnen de garantietermijn defect raakt als gevolg van materiaal- en/of constructiefouten, neem dan contact op met uw FERM dealer.

 

De dealer garandeert u kosteloze vervanging van defecte onderdelen of van de gehele machine mits:

• Het product niet oneigenlijk is gebruikt
• Het product alleen tekenen van normaal gebruik vertoont
• Het product niet is gedemonteerd en/of gerepareerd door derden
• Een bewijs van aankoop wordt getoond
• Het product volledig, met alle toebehoren wordt aangeboden

 

Garantievoorwaarden

Ferm geeft op de Ferm producten de wettelijke garantietermijn in het daarvoor geldende land, dit geldt eveneens voor laders, batterijen en accessoires. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabrieksfouten. Verdere aanspraken, van welke aard dan ook, direct of indirect met betrekking tot personen en/of materialen, zijn niet mogelijk.

In geval van een probleem of defect altijd eerst uw Ferm dealer raadplegen. De Ferm dealer kan in de meeste gevallen het probleem of defect direct verhelpen en kan, in het geval het probleem of defect niet direct kan worden verholpen, de garantie claims kosteloos ter beoordeling en/of ter reparatie naar Ferm verzenden en/of door Ferm laten afhalen. 

Reparaties of vervangingen van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantie periode tot gevolg.

Defecten die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik of slijtage zijn uitgesloten van garantie. Dit heeft ondermeer betrekking op schakelaars, motorbeveiliging schakelaars, motoren, in geval van slijtage. Accessoires, opslagartikelen en verpakkingen vallen evenmin onder de garantie.

 

Uw aanspraak op garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien:

• Een bewijs van aankoopdatum getoond kan worden in de vorm van een kassabon;
• Er sprake is geweest van oordeelkundig gebruik, welke valt binnen de normale DHZ toepassingen
• Er sprake is van een aantoonbaar defect, waardoor de waarde en/of de bruikbaarheid van het product aantoonbaar is afgenomen;
• Aan het apparaat geen demontages, reparaties en/of vervangingen door derden zijn aangebracht;
• Het apparaat niet oneigenlijk is gebruikt (overbelasting van de machine of het ge-bruik van niet-goedgekeurde accessoires);
• Er geen schade is veroorzaakt door externe invloeden of vreemde voorwerpen zoals zand of stenen;
• Er geen schade is veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen;
• Er geen sprake is van overmacht van onze kant;
• Er geen sprake is van schade als gevolg van het ondeugdelijk verpakking van de garantie claim;
• Een duidelijke omschrijving van de klacht is bijgevoegd

 

De garantie bepalingen gelden in combinatie met onze levering- en verkoopvoorwaarden.

Garantie claims die binnen de wettelijke garantietermijn via uw Ferm dealer aan Ferm worden aangeboden, worden, mits het product ordelijk verpakt is, kosteloos door Ferm afgehaald. Alle garantie claims welke direct, door de consument, naar Ferm worden gestuurd, kunnen 

uitsluitend door Ferm in behandeling worden genomen als de consument de verzendkosten voor zijn/haar rekening neemt.

Producten die slecht verpakt aangeleverd worden zullen door Ferm geweigerd worden.